اشتباهات صاحبان تجارت

تجربیاتی از استیو پالوینا:
من برای مدت ۱۴ سال در استخدام کسی نبودم و اشتباهات تجاری احمقانه‌ای از من سر زده است. افراد زیادی را هدایت کردم تا کسب‌وکار خود را آغاز کنند و دیده‌ام که آن‌ها هم اشتباهاتی را مرتکب شده‌اند. این مقاله خطاب به کسانی است که کسب‌وکار خود را به تازگی آغاز کرده‌اند یا در شرف انجام آن می‌باشند.

  1. فروش به افراد نامناسب
  2. صرف هزینه‌های بالا
  3. صرف مبالغ اندک
  4. من بمانید!
  5. امضای قرارداد ارزشمند است!اشتباهاتی که صاحبان تجارت مرتکب می‌شوند.