تعرفه خطوط اختصاصی

همه پلنهای بجنوردهاست دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

در بجنوردهاست خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود. در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

مسیر نوع خط تعداد ارقام قیمت
پیش شماره 5000 غیر سفارشی 10 2,900,000
پیش شماره 5000 غیر سفارشی 11 1,350,000
پیش شماره 5000 غیر سفارشی 12 750,000
پیش شماره 5000 غیر سفارشی 13 300,000
پیش شماره 5000 غیر سفارشی 14 150,000
خط ثابت سفارشی 4 7,200,000
خط ثابت سفارشی 5 6,000,000
خط ثابت سفارشی 8 650,000
پیش شماره 3000 8 قیمت استعلامی است
پیش شماره 3000 9 قیمت استعلامی است
پیش شماره 3000 10 1,300,000
پیش شماره 3000 12 1,350,000
پیش شماره 3000 14 350,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 6 60,000,000
پیش شماره 1000 سفارشی 6 60,000,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 7 35,000,000
پیش شماره 1000 سفارشی 7 35,000,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 8 4,000,000
پیش شماره 1000 سفارشی 8 7,000,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 9 2,800,000
پیش شماره 1000 سفارشی 9 5,000,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 10 2,200,000
پیش شماره 1000 سفارشی 10 4,000,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 11 1,400,000
پیش شماره 1000 سفارشی 11 2,450,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 12 800,000
پیش شماره 1000 سفارشی 12 1,400,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 13 400,000
پیش شماره 1000 سفارشی 13 700,000
پیش شماره 1000 غیر سفارشی 14 170,000
پیش شماره 1000 سفارشی 14 300,000

چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود ؟

در خطوط 1000 و خط ثابت: پس از دریافت گزارش به صورت اتوماتیک هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات عودت داده می شود و گزارش ها به صورت هفتگی حذف می شوند، بنابراین قبل از گذشت یک هفته دانلود گزارش ها را دریافت نمایید. در خطوط 3000 : گزارش گیری باید حداکثر تا مدت 24 ساعت انجام شود، در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف می گردد. در خطوط 2000 : چنانچه می خواهید هزینه پیامک های نرسیده در خطوط 2000 به صورت کامل به شما بازگردانده شود 48 ساعت پس از ارسال عمل گزارش گیری را انجام دهید، تا هزینه تمامی پیامک ها به جز رسیده به گوشی عودت داده شود.