مراحل رشد و تکامل دانش تبلیغات

مراحل تبلیغات

مراحل رشد و تکامل دانش تبلیغات

 • دوره زمانی: تا قرن ۱۵
  ویژگی:
  فعالیت‌های پراکنده؛ بیشتر آگهی‌ها به شکل ترسیم اشکال و نقوش؛ بی‌سوادی در سطح گسترده؛ عدم ارتباط و…
 • دوره زمانی: از قرن ۱۵ تا سال ۱۸۴۰
  ویژگی:
  اختراع چاپ و کهکشان گوتنبرگ؛ پیشرفت امور بازرگانی؛ آگهی‌های نوشتاری؛ فراگیری؛ امکان توزیع آگهی‌ها و چاپ بیشتر آن‌ها.

 • دوره زمانی: از سال ۱۸۴۰ تا سال ۱۹۰۰
  ویژگی:
  انقلاب صنعتی؛ تولید انبوه کالا؛ انتقال کار از خانه به کارخانه؛ مدیریت علمی؛ حمل و نقل و ارتباطات بیشتر.
  (این دوره به دوره توسعه تبلیغات مشهور است.)
 • دوره زمانی: از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۵
  ویژگی:
  اختراع دستگاه‌های چاپ پیشرفته‌تر؛ تجزیه و تحلیل بازار؛ رقابت جدی‌تر؛ توجه به فضای محیطی در تبلیغات؛ توجه به اثربخشی؛ تولد رادیو؛ امکان تولید آگهی‌های جذاب‌تر؛ توسعه آموزش علم تبلیغات.
  (این دوره را دوره تحکیم دانش تبلیغات می‌گویند.)
 • دوره زمانی: از سال ۱۹۲۵ تا سال ۱۹۴۵
  ویژگی:
  تصویب قوانین، مقررات و توجه به حقوق مخاطبان؛ به علت رکود اقتصاد جهانی و جنگ در این دوران، به تبلیغات اعتقادی که به اصطلاح پروپاگاندا خوانده می‌شود و جنگ روانی بیشتر شد؛ به خدماتی چون کمک به جذب داوطلبان خدمت برای جنگ، حمایت صلیب سرخ و جنگ تبلیغاتی بیشتر توجه شد.
  (این دوره را دوره توسعه علمی تبلیغات می‌نامند.)
 • دوره زمانی: از سال ۱۹۴۵ تا کنون
  ویژگی:
  توجه جدی به حقوق و رضایت مشتری؛ ظهور تلویزیون، ماهواره‌ها و رسانه‌های تعاملی، رقابت جهانی و مصرف‌زدگی، تبلیغات را به ابزار جادوی نظام سرمایه‌داری تبدیل کرده است.
  (این دوره را دوره تکامل و عصر طلایی تبلیغات نامیده‌اند.)