تعرفه های واحد طراحی گرافیک بجنوردهاست (قیمتها به تومان)

تعرفه های طراحی تکی بنر متحرک(Gif)

 • نوع طراحی
 • بنر گیفA
 • بنر گیفB
 • بنر گیفC
 • بنر گیفD
 • بنر گیفE
 • بنر گیفF
 • اندازه طرح
 • 60*468
 • 240*120
 • 90*728
 • 250*300
 • 125*125
 • سایز دلخواه
 • قیمت واحد
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • زمان تحویل
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری

سایر تعرفه های طراحی گرافیک

 • نوع طراحی
 • هدر سایت
 • لوگو یا آرم
 • کارت ویزیت
 • پست ثابت
 • پاکت نامه
 • لیبل CD
 • توضیحات
 • اندازه دلخواه
 • با کیفیت بالا
 • 3 ویرایش رایگان
 • اندازه دلخواه
 • استاندارد
 • لیبل و پاکت CD
 • قیمت واحد
 • 80.000
 • 180.000
 • 80.000
 • 80.000
 • 80.000
 • 80.000
 • زمان تحویل
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری
 • 7 روزکاری

پکیج های طراحی بنر متحرک(Gif)

 • نام پکیج
 • پکیج گیف معمولی
 • پکیج گیف حرفه ایی
 • پکیج گیف ویژه
 • پکیج گیف پیشرفته
 • اندازه بنرها
 • 4 سایز
 • 6 سایز
 • 8 سایز
 • 10 سایز+لوگو+هدر
 • تعداد بنرها
 • دلخواه
 • دلخواه
 • دلخواه
 • دلخواه
 • تعداد ویرایش
 • 1 ویرایش رایگان
 • 2 ویرایش رایگان
 • 3 ویرایش رایگان
 • 5 ویرایش رایگان
 • قیمت
 • 100.000
 • 160.000
 • 180.000
 • 220.000
 • زمان تحویل
 • 9 روز کاری
 • 9 روز کاری
 • 15 روز کاری
 • 15 روز کاری