هاست لینوکس ایران

ویژگیهای این سرویس : هوشمند سریع قدرتمند لینوکس امکانات نامحدود

 • نام پلن:
 • میزان فضا:
 • پهنای باند:
 • سایرامکانات:
 • مناسب:
 • تعرفه سالانه:
 • پلن LinuxIr1
 • 250MB
 • 1000MB
 • نامحدود
 • شخصی
 • 100.000
 • پلن LinuxIr2
 • 500
 • 5000
 • نامحدود
 • شرکتی
 • 150.000
 • پلن LinuxIr3
 • 1000
 • 10000
 • نامحدود
 • فروشگاهی
 • 350.000
 • پلن LinuxIr4
 • 1500
 • 15000
 • نامحدود
 • سازمانی
 • 450.000
 • پلن LinuxIr5
 • 2000
 • 20000
 • نامحدود
 • حرفه ایی
 • 550.000
 • پلن LinuxIr6
 • 5000
 • 50000
 • نامحدود
 • حرفه ایی
 • 900.000